Bảng giá ép kính iPhone, iPad, Apple Watch
Tên sản phẩm: iPhone Giá
iPhone Xs Max (bảo hành vĩnh viễn) 1.500.000
iPhone Xs 1.200.000
iPhone Xr 1.000.000
iPhone X 1.100.000
iPhone 8 Plus 500.000
iPhone 8 400.000
iPhone 7 Plus 400.000
iPhone 7 350.000
iPhone 6s Plus 350.000
iPhone 6s 300.000
iPhone 6 Plus 300.000
iPhone 6 300.000
iPhone 5s 200.000
iPhone 5, 5c 200.000
Tên sản phẩm: iPad Giá
iPad Pro 9.7 inch 2017 (bảo hành vĩnh viễn) 800.000
iPad Pro 12.9 inch 2018 2.800.000
iPad Pro 12.9 inch 2017 2.200.000
iPad Pro 12.9 inch 2015 1.500.000
iPad Pro 11 inch 2018 2.500.000
iPad Pro 10.5 inch 2017 1.300.000
iPad mini 4 700.000
iPad mini 3 600.000
iPad mini 2 500.000
iPad mini 400.000
iPad Gen 6 2018 800.000
iPad Gen 5 2017 600.000
iPad Air 3 700.000
iPad Air 2 800.000
iPad Air 500.000
iPad 4 450.000
iPad 3 400.000
iPad 2 400.000
Tên sản phẩm: Apple Watch Giá
Apple Watch Series 4 1.800.000
Apple Watch Series 3 1.500.000
Apple Watch Series 2 1.400.000
Apple Watch Series 1 400.000