Bảng giá thay pin iPhone, iPad, Apple Watch
Tên sản phẩm: iPhone Giá
iPhone Xs Max (bảo hành 6 tháng) 800.000
iPhone Xs 750.000
iPhone Xr 700.000
iPhone X 700.000
iPhone 8 Plus 600.000
iPhone 8 500.000
iPhone 7 Plus 500.000
iPhone 7 450.000
iPhone 6s Plus 400.000
iPhone 6s 300.000
iPhone 6 Plus 350.000
iPhone 6 300.000
iPhone 5s 250.000
iPhone 5, 5c 250.000
Tên sản phẩm: iPad Giá
iPad Pro 9.7 inch 2017 (bảo hành 6 tháng) 800.000
iPad Pro 9.7 inch 2016 700.000
iPad Pro 12.9 inch 2018 1.200.000
iPad Pro 12.9 inch 2017 1.100.000
iPad Pro 12.9 inch 2015 800.000
iPad Pro 11 inch 2018 1.200.000
iPad Pro 10.5 inch 2017 1.000.000
iPad mini 4 600.000
iPad mini 3 550.000
iPad mini 2 500.000
iPad mini 450.000
iPad Gen 6 2018 700.000
iPad Gen 5 2017 600.000
iPad Air 3 700.000
iPad Air 2 600.000
iPad Air 550.000
iPad 4 500.000
iPad 3 400.000
iPad 2 400.000
Tên sản phẩm: Apple Watch Giá
Apple Watch Series 4 (bảo hành 3 tháng) 800.000
Apple Watch Series 3 700.000
Apple Watch Series 2 600.000
Apple Watch Series 1 400.000